Нашият екип

Павел Павлов

Терапевт по зависимости, член  на БАХ, член  на международна НЛП общност, консултант и представляващ национална пациентска организация – “Конфедерация за защита на здравето” по въпроси свързани със зависимостите, председател на УС на “ Асоциация за превенция и работа със зависимости- само днес”, Ръководител на терапевтичен център “Само днес”. Работи със зависими и близки на зависими от 2006 г.

Милена Петрова

Терапевт по зависимости; възпитаник на Бек Институт – САЩ по когнитивно-поведенческа терапия; заместник председател на УС на “ Асоциация за превенция и работа със зависимости “Само днес”, ръководител на терапевтичен център “Само днес”.  Работи със зависими и близки на зависими от 2008 г.

Адрес

Варна
Генерал Скобелев 44

Павел Павлов

+359 888 378 983

Email

samo.dnes@gmail.com

Милена Петрова

+359 897 53 52 19