Нашият екип

Павел Павлов

Павел Павлов е един от създателите и ръководител на Терапевтичен център “Само Днес”. Той е терапевт по зависимости, член на БАХ, член на международна НЛП общност, консултант и представляващ национална пациентска организация – “Конфедерация за защита на здравето” по въпроси свързани със зависимостите. Работи със зависими и близки на зависими от 2006 г.

Павел притежава силата и увереността, че може да се справи с всички предизвикателства, които носи създаването и развитието на един център за лечение на зависимости. Упоритостта му помага да не се отказва и от най-трудните казуси, а това е изключително важно при работата със зависимости. Води терапевтични групи в центъра и личните терапии на някои от резидентите. Той познава много добре зависимостта и всичките ѝ лица и това му позволява да е комбинативен и гъвкав в работата си. Неговата прозорливост му дава точна преценка на ситуациите и предимството да действа своевременно. Голяма част от хората, които се доверяват на центъра са се доверили първо на него.

Милена Петрова

Милена Петрова е един от създателите и ръководителите на Терапевтичен център “Само Днес”. Тя е терапевт по зависимости. В работата си използва Когнитивно поведенческа терапия и работи под супервизията на д-р Ирина Лазарова, председател на Българската асоциация по Когнитивно Поведенческа Психотерапия. Работи със зависими и близки на зависими от 2008 г.
Нейният богат опит ѝ помага да действа всеобхватно в работния процес – да го ръководи и пряко да участва в програмата за възстановяване, чрез груповите занятия, които води. Също така на една част от резидентите тя е личен терапевт. Търпението и емпатията, с които работи са в основата на успеха ѝ.
Съчетанието на професионализма и добротата, която носи Милена се превръщат в стабилна подкрепа за резидентите. Умението ѝ да води страните по дадена конфликтна ситуация към излизането от нея е също много ценно, защото на всеки един от участниците в програмата му е трудно да се справя в подобни ситуации, а това им помага да се учат. Умее да вижда силните страни у хората и им помага да ги развиват.
Човек, професионалист, вдъхновител.

Петьо Христов - Консултант с личен опит

Петьо Христов е възпитаник на НСА “Васил Левски”, специализирал в няколко специалности – “Учител по ФВС” и “Треньор по лека атлетика” и магистратура – “Спортна анимация в туризма” Като човек на спорта е изключително целенасочен, последователен и стриктен – умения, които му помагат изключително много в работата. Петьо е далновиден и умее да вижда какво се крие зад привидните причини за поведението на резидентите. Изключително интуитивен и комбинативен. Умее да провокира резидентите да се изправят пред вътрешните си конфликти. И в същото време подхожда към тях със състрадание, но и справедливост, което учи на лична отговорност – едно качество, което се стремим да развиваме в нашите резиденти.
Отдаден със сърце и ум на работата си, Петьо Христов е ценен за всеки един постъпил в програмата ни за възстановяване.

Димитър Георгиев - Консултант с личен опит

Димитър Георгиев по професия е “Сътрудник социални дейности”, специалност – “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”
Работи по 12 стъпковата програма близо десет години. Тази програма е всеизвестна сред зависимите, които искат промяна и е с висока ефективност, доказана във времето. Опитът, който Димитър има изключително много му помага да мотивира резидентите в техните моменти на отчаяние, които безспорно съпътстват всяко едно възстановяване.
Има силен интерес към различни видове медитация и дихателни упражнение и заради това е водещ на част от занятията, свързани с телесно-ориентираната терапия, която провеждаме в центъра. Той знае ползите от това човек да се разглежда в неговата цялост – ум, душа и тяло и предава това знание на участниците в програмата.
Занимавал се е професионално с футбол десет години и този спорт продължава да е част от живота му, макар че вече професионално се реализира в работата си със зависимости. С личния си опит показва на резидентите, че могат да следват мечтите си.
Той притежава спокойствие и увереност, че може да се справи във всяка една създала се ситуация в центъра. Умее да изслушва с разбиране, без да осъжда – нещо, от което се нуждаят зависимите, за да се разкрият. И по този начин създава атмосфера на разбирателство, предразполагаща към споделяне, което е в основата на успешното възстановяване. Не на последно място Димитър притежава много добро чувство за хумор, което е лекарство за всяка болест.

Траян Владимиров - Консултант с личен опит

Траян Владимиров е завършил ВМГ “Св. Николай Чудотворец”, специалност – “Електрообзавеждане на кораби”.
През годните той преминава през много и различни сфери, в които придобива богат и разнообразен опит. Реализира професионално своето хоби да готви, минава през актьорското майсторство и хардуерно конфигуриране и ремонт на компютри. Разнообразният му опит разширява неговия мирогледа и това му помага да изгражда връзка с резидентите, като намира общ език и теми за разговор.
Той е изключително стриктен в спазването на правилата и това му позволява да постави ясни граници във възстановителния процес, които внасят спокойствие и сигурност у резидентите. Траян е много сръчен и прави нещата с внимание към детайла, без да губи фокус върху цялостната картина. Това е особено полезно за мъжката част от групата, защото ги учи на майсторлък и как да се справят с битовизмите в един дом.
Личния опит във възстановяването му помага да подхожда с разбиране към тези, които са тръгнали по неговия път. Той не спира личното си развитие и чрез самонаблюдение в отношенията си с резидентите, им предоставя възможност за дълбок и честен самоанализ от тяхна страна.
Работата му е ръководена от искреното му желани да помага така, както са помогнали на него. И негова мисия в жовта се превръща това да предаде нататък!

Магдалена Илиева - Сътрудник връзка с клиенти

Магдалена Илиева завършва своето висше образование във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност “Стопанско управление”. По-късно започва да учи в Музикалната Академия в гр.Пловдив, специалност – “Хореография български народни танци”, а към момента изучава Неорайхианска аналитична психотерапия в БИНАП, гр.София.
Метафорично бихме казали, че тя е “топлата връзка” между резидентите и техните близки. За да работим ефективно, всички колеги споделят своите лични впечатления – за напредъка и трудностите във възстановителния процес на всеки един в програмата. На базата на тези споделяния Магдалена изготвя обобщено становище, което споделя с близките всяка седмица в телефонен разговор. Тя им помага да разберат повече за самата болест зависимост и по какъв начин те биха могли да допренесат за възстановителния процес. Това внася яснота и спокойствие у близките, защото се обсъждат реални възможности, които да доведат до положителни резултати.
Също така тя води занятия по български народни танци. С топлото си отношение и усмивка умее да прикани всеки един да танцува. Танцовата терапия дава свобода на изразяване, отпускане, положителни емоции и още много предимства. И също така резидентите виждат, че могат да се забавляват без употреба. Лъчезарна и усмихната тя е винаги готова за топли и откровени разговори с тях.

Ивелина Димитрова - Сътрудник социални дейности

Ивелина Димитрова завършва “Социален мениджмънт, ОКС” в ТУ – Варна. Към монета продължава своето обучение в магистърска степен специалност – ОКС и паралелно с това в специалност – “Психологическо консултиране за възрастни – интегративен подход” във ВСУ, гр.Варна. Има професионален опит в социалната сфера с деца лишени от родителски грижи и със зависими лица.
Работата на Ивелина включва събирането на важна информация за зависимия, посредством набор от тестове. Тази информация касае значими сфери от човешкия живота – здравен статус, семейни и социални взаимоотношения, психиатричен статус и е нужна за терапевтичния процес.
Ивелина е изключително чистосърдечна и добронамерена. Тя не спира да се усъвършенства. Постоянния ѝ стремеж към развитие – професионално и личностово ѝ помага много в работата. Тя умее да внася спокойствие и да вдъхва доверие. Водена от желанието си да помага, минавайки през житейския и професионалния си опит успява да разбира човека пред себе си в дълбочина и да му даде нужната подкрепа.
Ценен човек, професионалист и колега.

Йоанна Зафирова - Невротерапевт

Йоанна Зафирова е сертифициран невротерапевт, преминала обучението си в Обучителен център “Адеа”. С помощта на специализирана апаратура, Йоанна извършва индивидуални сесии по неврофийдбек, които имат за цел да подобрят мозъчната активност на човек. Този вид терапия е с доказана ефективност при лечението на различни видове зависимости и има дългосрочен ефект.
Личният път на Йоанна не е лек и тя познава борбата със зависимостта от първо лице. Тя знае колко трудно се върви по пътя на промяната, знае опасностите, които дебнат по него, но и знае как да се справя с тях – с постоянство, откритост и с малки крачки всеки ден. Нищо друго не мотивира повече от това да видиш, че някой друг, който е като теб е успял. Ето защо, освен с професионалните си умения, тя е много ценна и с личния си опит за всички участници в програмата.

Борислав Аврамов

Борислав Аврамов е православен християнин, с който резидентите бързо се сприятеляват. Неговите занятия са за духовното и вяра – вярата Бог а, в доброто в нас и вярата в собствените възможности за спасение от зависимостта. Следващите думи, които ще споделим за него идват от самите резиденти. Всички го определят като много благ, интелигентен и ерудиран човек и всички изпитват благодарност за времето прекарано с него. Споделят, че след срещата с него се чувстват спокойни, обнадеждени и в хармония със себе си. Казват – “От неговото сърце извира доброта”. А ние знаем, че в другите можем да видим само това, което носим в себе си. Така, че това, което Борко прави е да отразява тяхната лична вяра, добро сърце и смирение, които всеки един от тях носи, но е загърбил някъде по пътя на зависимостта. Връща ги към себе си. Благодарни сме, че Борко е част от екипа на “Само Днес”!

д.м. Проф. Д-р Снежа Златева

Д-р Златева завършва медицина във ВМИ-Варна през 1982 г. Ръководител е на Клиника „Интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии“ към ВМА. Има над 60 публикации и изследвания в областта на токсичните вещества и зависимости. За нас е важно да разчитаме на най-добрите специалисти в различните области, които са нужни за успешното лечение на зависимостите и именно, заради това тя е специалиста, който ръководи детокс програмата в нашия център. Доверието, което имаме в нея като професионалист и съвместната ни работа до момента, ни дава увереност, че правим най-доброто в процеса на лечение за нашите клиенти.

Д-р Екатерина Борисова

Д-р Борисова завършва медицинското си образование в МУ – гр. Стара Загора през 1992 г. Специализира психиатрия и от 2008 г до сега практикува в МБАЛ – Варна ВМА. Има квалификации по позитивна психотерапия, когнитивно-поведенческа терапия, психодрама, хипнотерапия. Със зависимости работи активно от 2008 г.
Тя извършва профилактични прегледи и лекува остри налудни разстройства, шизофрения, депресия и други забоялвания, които често са в следствие от употребата на различни вещества. Понякога, за да свършим психотерапевтичната работа ни е нужна добра медикаментозна терапия, за която разчитаме на нея. С благодарност и респект работим с д-р Борисова!

Телефон

+359 877 843 854

Адрес на терапевтични кабинети

Варна
ул. Петър Берон 26

Email

samo.dnes.info@gmail.com

Председател на УС - П. Павлов

+359 888 378 983

Запишете се за нашият бюлетин