В този тест можете да проверете Вашата степен на съзависимост или доколко успявате адекватно да отговорите на нуждите на другите и на своите собствени. Препоръчваме Ви да гледате видеата в три части по темата в нашия блог:

В тях ще получите повече информация относно това какво точно представлява съзависимостта и какви са стъпки за преодоляването ѝ.

Към тест “Съзависим ли съм?”