Сърцето е много разбито.

Стоя сама с наведена глава

и гледам в стената сърдито.

В душата ми е пълна тъмнина –

сърцето е вече разкрито.

Какво да го правя

това малко дете,

отвън цялата паря,

отвътре – ранено сърце.

Колко грешки ще направя,

докато науча кое за мен е добре?

И колко надежди ще браня,

след всяко казано ”не”?

Колко пожари ще паля

в сърце с толкова много ледове?

И колко пъти в живота си ще каня човек,

който не може любов да ми даде?

Но животът е това –

удар и падение, възход и спасение…

Ще се справя сама,

на сърцето си правя дарение!

Давам му обич и сила,

Господ е винаги с мен,

на душата ми черна, изгнила

подава ръка ден, подир ден.

И моля се, и крещя със глас

сърцето разбито от празни мечти,

да повярвам ли отново аз,

че Бог ще се погрижи и бързо ще го залепи.