Дори и в слънчев ден, в употреба, денят е слънчев само, ако има употреба.
Поне аз не знам как се озовах наведен над лист да пиша против веществата. Бях вкопчен в тях и ги предпочитах пред почти всичко. Имах мечти свързани с тях и планове да правя много пари.
Все още съм в процес на събуждане и забелязвам, че не съм се трудил за нищо, което ми е дадено. Не съм сял храната си, не съм шил дрехите си, нито строил къщите или поставил звездите на небето. Не съм създал розата и не съм напълнил морето с вода. Дали не всичко, което получаваме е с Божията воля!? Чудя се защо тръгнах по този път на употребата, а бях толкова добро момче. Слушах мама и обичах много тате. Исках да се “впиша” в компании, които също искаха да се впишат. Реално виновен ли съм? Или това е било част от пътя ми!?
Много въпроси, малко отговори.
Слава Богу – Той си знае работата!”