Започва кампания „В подкрепа на зависимите и техните семейства“ 

В кризисни времена злоупотребата с алкохол и наркотични вещества се увеличава.

 

Пандемията от COVID, социалната изолация и работата от разстояние се отрази особено тежко върху хората в риск от зависимости. Според проучване в 11 страни на Global Drug Survey от началото на миналата година, 43% от хората казват, че са увеличили значително консумацията на алкохол, а 1/3 от специалистите, работещи със зависими, отчитат повишена употреба на наркотични вещества. 

Ситуацията в България не е много по-различна. Още преди да сме излезли от пандемичната криза, влизаме в друга – ситуацията в Украйна, новините за жертви и ужасите на войната, огромната бежанска вълна. Асоциация за превенция и лечение на зависимости „Само днес“ отчита повишение на консултациите и заявките за терапевтична работа с над 50% само за последната година.

Темата за зависимостта обаче е много по-голяма. По публикации на Hemfelt, Minirth и Meier всеки зависим повлиява живота на средно 4 други човека – негови роднини, близки, колеги. Това са хора, които са пряко въвлечени в проблема и често развиват симптоми на т.нар. съзависимост. Зависимостта може и да е лична, но страданието, до което води, е споделено.

За да отговори на настоящата ситуация, Асоциация за превенция и лечение на зависимости „Само днес“ стартира кампания в подкрепа на зависимите и техните семейства. Организират се серия безплатни семинари, водени от специалисти, в две основни теми:

  1. Какво да правим, когато зависимостта влезе в семейството? – на 14,21 и 28 май, от 18 часа

Серия от 3 безплатни семинара, в които участниците могат да получат отговори на въпросите си и подкрепа за това как да разпознаят симптомите на зависимостта; видовете зависимост и какво я причинява; как да разберат дали са в съзависимост и как да бъдат максимално полезни на болния и на семейството си. 

  1. Как да възпитаме уверени и независими деца? – през септември и октомври

Серия от 3 безплатни семинара, които помагат за разбирането на връзката родител-дете; кои наши действия носят риск за създаването на зависимо поведение; как да помогнем на детето да развие собствената си увереност.

Семинарите ще се проведат онлайн и са отворени за всички с интерес в темата. Участието е анонимно и без задължителна регистрация.

Линк към семинартеhttps://bit.ly/3vjSpSQ 

 

Водещи на семинарите са Милена Петрова и Павел Павлов, терапевти по зависимости, лицензирани треньори към Гордън Тренинг Институт по програмите “Трениране на успешни младежи” и “Трениране на успешни родители”, ръководители на сектор България на Международната терапевтична организация за лечение на зависимости “Свобода – център”.  Двамата се занимават със зависимости още от 2008 г. и са създатели на асоциация „Само днес“ и център за лечение на зависимости във Варна „Само днес“. 

Паралелно със семинарите, асоциация „Само днес“ стартира и информационна кампания, която разказва за проблема през личните истории на семейства, преминали през него.

Линк към лична историяhttps://bit.ly/3vMBMhB 

 

За зависимостите

В България липсва актуална статистика за размерите на проблема, но се предполага, че 300 000 човека са пряко засегнати от някаква форма на алкохолна или наркотична зависмост. Няма данни за зависимите от хазарт, интернет, секс и от поведенчески зависимости.

Макар и да съществува Национална стратегия за борба с наркотиците, по-голямата част от държавните средства се разходва за контрол и наказания, отколкото за превенция. Няма адекватни и последователни усилия в подпомагането на съзависимите – семействата и близките на хората, страдащи от зависимост. 

 

За Асоциация за превенция и лечение на зависимостта „Само Днес“

Асоциация „Само днес“ е създадена през 2008 година от хора, съпричастни с проблемите на зависимостите. Павел Павлов и Милена Петрова са едни от учредителите и инициатори на много от дейностите в организацията. Двамата са сертифицирани психотерапевти за работа със зависимости, обучавани по метода „Минесота“. През 2019 година създават терапевтичен център за лечение и рехабилитация „Само днес“, който се занимава както с проблемите на зависимите, така и с консултиране и подпомагане на семейството и близките на всеки етап от процеса. Центърът разполага с мултидисциплинарен екип от 14 професионалисти – лекари, терапевти и консултанти в областта на различните проявления на зависимостта: алкохолна болест, наркотична зависимост, хазартна зависимост, хранителна зависимост, интернет зависимост, игромания. Специалистите имат необходимите опит и квалификация и за лечение на различни депресивни, тревожни и личностови разстройства, които често съпътстват болните от зависимост.

За допълнителна информация, свържете се на samo.dnes.info@gmail.com или 0877 843 854