В подкрепа на зависимите и техните семейства

В подкрепа на зависимите и техните семейства

      Започва кампания „В подкрепа на зависимите и техните семейства“  В кризисни времена злоупотребата с алкохол и наркотични вещества се увеличава.   Пандемията от COVID, социалната изолация и работата от разстояние се отрази особено тежко върху...