Започва втора част на кампанията – „В подкрепа на зависимите и техните семейства“

Към първата част на кампанията – Какво да правим, когато зависимостта влезе в
семейството?, имаше очаквано голям интерес. Много хора са засегнати по един или друг
начин от проблема със зависимостта. Семинарите дадоха полезна информация за това как
да се разпознават навреме симптомите на зависимостта, как близките биха могли да
помогнат на себе си в такава ситуация и как да се мотивира зависимият да се лекува.

Втората част на кампанията идва тъкмо навреме. Проблемът с лесно достъпните
психоактивни вещества, от които се възползват все повече подрастващи, е доста наболял.
Зачестилите случаи на деца постъпили в болница, заради употребата на райски газ и като
цяло нарастване на предлагането на все по-нови опасни за здравето субстанции, изисква
от специалистите в областта да окажат навременна информираност и подкрепа на
обществото.

Асоциация за превенция и лечение на зависимости „Само днес“ продължава
кампанията „В подкрепа на зависимите и техните семейства“ в нейната ВТОРА ЧАСТ –
Как да възпитаме уверени и независими деца? – 30-ти септември, 7-ми и 14-ти
октомври от 18 ч.

Серия от 3 безплатни семинара, които помагат за разбирането на връзката родител-дете;
кои наши действия носят риск за създаването на зависимо поведение; как да помогнем на
детето да развие собствената си увереност.
Семинарите ще се проведат онлайн и са отворени за всички с интерес в темата. Участието
е анонимно и без задължителна регистрация.

Линк към семинарте – httphttps://us02web.zoom.us/j/84622394707

Водещи на семинарите са Милена Петрова и Павел Павлов, терапевти по зависимости,
лицензирани треньори към Гордън Тренинг Институт по програмите “Трениране на успешни
младежи” и “Трениране на успешни родители”. Двамата се занимават със зависимости
още от 2008 г. и са създатели на асоциация „Само днес“ и център за лечение на
зависимости във Варна „Само днес“.

Последните два семинара ще бъдат със специалното участие на Дарина Георгиева – Представител и обучител на институт Gordon Training International за България, Педагог / Магистър по психология.

Паралелно със семинарите, асоциация „Само днес“ стартира и информационна кампания,
която разказва за проблема през личните истории на семейства, преминали през него.

Линк към лична история – https://www.youtube.com/watch?v=apiBFnLurFU

За зависимостите
В България липсва актуална статистика за размерите на проблема, но се предполага, че
300 000 човека са пряко засегнати от някаква форма на алкохолна или наркотична
зависимост. Няма данни за зависимите от хазарт, интернет, секс и от поведенчески
зависимости.
Макар и да съществува Национална стратегия за борба с наркотиците, по-голямата част от
държавните средства се разходва за контрол и наказания, отколкото за превенция. Няма
адекватни и последователни усилия в подпомагането на съзависимите – семействата и
близките на хората, страдащи от зависимост.

За Асоциация за превенция и лечение на зависимостта „Само Днес“
Асоциация „Само днес“ е създадена през 2008 година от хора, съпричастни с проблемите
на зависимостите. Павел Павлов и Милена Петрова са едни от учредителите и инициатори
на много от дейностите в организацията. Двамата са сертифицирани психотерапевти за
работа със зависимости, обучавани по метода „Минесота“. През 2019 година създават
терапевтичен център за лечение и рехабилитация „Само днес“, който се занимава както с
проблемите на зависимите, така и с консултиране и подпомагане на семейството и
близките на всеки етап от процеса. Центърът разполага с мултидисциплинарен екип от 14
професионалисти – лекари, терапевти и консултанти в областта на различните проявления
на зависимостта: алкохолна болест, наркотична зависимост, хазартна зависимост,
хранителна зависимост, интернет зависимост, игромания. Специалистите имат
необходимите опит и квалификация и за лечение на различни депресивни, тревожни и
личностови разстройства, които често съпътстват болните от зависимост.
За допълнителна информация, свържете се на samo.dnes.info@gmail.com или 0877 843