Какво казват за нас?

Какво казват за нас?

Прочетете споделена история от Р.И Преди шансът да ме срещне с Павел Павлов, семейството ми живееше в мрак и безпътица. Който има зависим човек в дома си, знае как болестта на зависимия поразява живота на цялото семейство. Спасение не се виждаше отникъде. Синът ни...