Какво е терапевтичен център?

Какво е терапевтичен център и защо е подходящ за лечението на зависимости? 

Зависимостта е коварна болест и за  успешното ѝ преодоляването е важно зависимият да излезе изцяло от средата, в която е живял до момента и да заживее със себе си – със своите най-големи страхове, със вината, която носи, с мечтите, които има и с всичко онова, което е той без употребата. Такава защитена среда дава всъщност терапевтичния център и екипът, който работи в него.

За какво дава възможност престоя в терапевтичен център:

👉 Продължителен период без употреба, в който зависимия има възможност да работи реално с конкретните проблеми, които има и които го тласкат към употреба. Това в социалната средата е изключително трудно да го постигне сам, защото около него има постоянни стимули, а той не може да контролира поведението си  или ако може е за кратък период;

👉 Задълбочена, ежедневна и продължителна терапевтична работа – това е в основата на успешното възстановяване;

👉 Личната терапия в условията на терапевтичния център има по-висока ефективност;

👉 Груповата динамика в центъра подобрява значително социалните им умения, защото се учат по здравословен начин да решават конфликтите, да разпознават емоциите си и да ги изразяват по адекватен начин. Основно това благоприятства за отношенията в семейството и близките на зависимия;

👉 Възможността за всеобхватно използване на модели и похвати за работа, които могат да се приложат едновременно, систематизирано, следвайки естествения ход на лечение за по-бързи и ефективни резултати; 

👉 Спазване на режим, учат се да се грижат за себе си и за другите.

За не малко хора това е единствения начин да се измъкнат от кръговрата на зависимостта. За съжаление постъпването в център често се случва като последна възможност, въпреки че тя е една от най-ефективните. 

Колкото по-навреме, по-добре, но никога не е късно!

Вижте тук – ЦЕНИ И ПАКЕТИ