“ЗАД КУЛИСИТЕ НА ЗАВИСИМОСТТА” е събитие организирано от
АПРЗС “Само Днес” по повод Международния ден за борба с наркоманиите и
наркотрафика , което има за цел да покаже, че има надежда за пълноценен
живот въпреки зависимостта.

Зависимите са част от обществото и то може би по-голяма, отколкото си
представяме. И детето, близкия на никой от нас не е “застрахован”, че няма да
поеме по този път. Зависимите са жертва на неумението си да се свързват с
другите, заради начинът, по който възприемат заобикалящия ги свят. Голяма част
от това възприятие е залегнало удобно в подсъзнанието им и това създава
страдание за самите зависими и техните близки. За съжаление често страданието
трябва да стане много болезнено, за да се предприеме лечение. И когато това се
случи, промяната става възможна. И когато това се случи от жертви се превръщат в
герои на самите себе си.

В навечерието на Международния ден за борба с наркоманиите и
наркотрафика ще Ви срещнем именно с такива герои. Те ще разкажат за себе
си – как са попаднали в капана на наркотиците, алкохола, хазарта…
зависимостта и какво правят, за да не се върнат отново там.

Събитието ще се проведе на:
ДАТА: 25.06
НАЧАЛЕН ЧАС: 11:30 ч. до 14:00 ч.
АДРЕС: гр. Варна, Духовно-просветен център св. Архангел Михаил, ул. 27 юли, No. 9

За допълнителна информация, свържете се на samo.dnes.info@gmail.com или 0897
53 52 19