В края на май 2024 осем организации, сред които е и Терапевтичен център „Само днес“, създадохме „Българска федерация на терапевтичните общности“.

Федерацията обединява рехабилитационни центрове и общности, които споделят общи стандарти и ценности. Нейната основна цел е да осигури по-ефективна и достъпна помощ за всички, които се нуждаят. Тя ще има координираща функция, ще помага за създаването на политики, обмен на добри практики и развитие на иновативни подходи в областта на терапията за хора със зависимости.

“Създаването на Федерацията е възможност да утвърдим професионалните стандарти на работа, които са изключително важни за нас, и да работим заедно и по-ефективно в интерес на зависимите и техните семейства – коментира Павел Павлов, създател и ръководител на Терапевтичен център “Само Днес”. През последните години постигнахме много и в терапията на хора със зависимости, и в работата с техните близки. Можем да споделим опита си и да направим повече за ресоциализацията на нашите резиденти и за по-голямо разбиране на проблемите от обществото и държавата”.

Съучредители на Федерацията (по азбучен ред): „Билани“, „Жива“, „Ка-спорт“,  „Общност в помощ на зависимите“, „Отвори очи“, „Промяната е живот“, „Само днес“, „Феникс“.