Ако се съмнявате, че Ваш близък има проблем с алкохола, попълнете теста, за да разберете доколко Вашите съмнения са основателни.